เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") อย่างระมัดระวังและยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวก่อนที่ท่านจะใช้ เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") ของ Kikkoman Corporation และบริษัทลูกและในเครือของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "Kikkoman") การที่ท่านใช้เว็บไซต์แสดงว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Kikkoman จะไม่อนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้ และท่านควรหยุดใช้งานเว็บไซต์ทันที

 1. ลิขสิทธิ์

  ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมด เช่น รูปภาพ ข้อความ และการบันทึกภาพและเสียง ("เนื้อหา") ที่โพสต์บนเว็บไซต์เป็นของ Kikkoman ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในเนื้อหา ลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ลิขสิทธิ์เหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ดังนั้น ท่านจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาไปใช้ยกเว้นเพื่อการใช้งาน ส่วนบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ โปรดทราบว่าการใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Kikkoman หรือผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาจละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้และอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

 2. เครื่องหมายการค้า

  ชื่อ, โลโก้, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ ฯลฯ ทั้งหมด (“เครื่องหมายการค้า”) ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็น ทรัพย์สินของ Kikkoman หรือ Kikkoman ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ได้ เว็บไซต์ไม่ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้เครื่องหมาย การค้า และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่โพสต์บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 3. การเชื่อมโยง (Link) ของเว็บไซต์อื่น

  Kikkoman จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้และ Kikkoman จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 4. การไม่รับประกันเนื้อหา

  Kikkoman มีความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Kikkoman จะไม่รับรองหรือรับประกันความสมบูรณ์ของเนื้อหา และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

 5. คุกกี้

  Kikkoman ใช้คุกกี้ในบางส่วนของเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติและ ศึกษาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลหน้าเว็บไซต์และการแสดงโฆษณา คุกกี้จะบันทึกประวัติการ เข้าชม การป้อนเนื้อหา และข้อมูลทางสถิติที่ส่งและรับระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อท่านเยี่ยมชม เว็บไซต์ไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ท่านได้รับประสบการณ์บนเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่บันทึกโดยคุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของท่านว่าเป็นบุคคลใด

 6. การลบคุกกี้

  ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการส่งและรับข้อมูลด้วยคุกกี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน ทั้งนี้ วิธีการตั้งค่า จะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ โปรดดูเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ หาก ท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ อาจมีบางส่วนของบริการเว็บไซต์ของเราที่ท่านจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

  นอกจากนี้ เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติและศึกษาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลหน้าเว็บไซต์และแสดงโฆษณา Kikkoman ใช้บริการจากบริษัทที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ต้องการใช้บริการเหล่านี้ กรุณาเข้าสู่หน้าการเลือกไม่รับบริการ (opt-out) ตามที่ระบุด้านล่างและดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น

  การเลือกไม่รับบริการ GoogleAnalytics

  * เมื่อท่านเปลี่ยนเบราว์เซอร์หรือลบคุกกี้ การตั้งค่าสำหรับการเลือกไม่รับและการเลือกรับบริการจะต้องถูกตั้งค่าใหม่
 7. การจำกัดความรับผิด

  การใช้เว็บไซต์ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เยี่ยมชม โดย Kikkoman จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ ผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

 8. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น